ઓનલાઇન વીડિયો ડાઉનલોડ કરનાર

યૂટ્યૂબ, ફેસબુક, ટ્વિટર, ઇન્સ્ટાગ્રામ, વિમેઓ અને 1000 અન્ય સાઈટો થી વીડિયો ડાઉનલોડ કરો.

વધુ જાણવા માટે સરકાઓ

આને બધા લે છે

ફક્ત 3 મૂળભૂત પગલાં

Search

કોઈપણ વીડિયો માટે શોધો

Copy

એક વીડિયો લિંક કોપી કરો અને પેસ્ટ કરો

Resolution

રિજોલ્યુશન પસંદ કરો

download

વીડિયો ડાઉનલોડ કરો


1000 થી વધુ સાઇટ્સ સપોર્ટેડ છે.

અમે અમારા વપરાશકર્તાઓની માંગણી પ્રમાણે કામ કરીએ છીએ. તમે હરદમ અમને support@videoder.com પર એક મેઇલ કરીને કોઈ સાઇટ ઉમેરવા માટે કહી શકો છો.

ઉપલબ્ધ રિજોલ્યુશન.

4K

1080p

720p

480p

360p

144p

માર્ગદર્શન અને કેવી રીતે કરવું

વસ્તુઓ જે તમે જાણવા માગી શકો છો.


એન્ડ્રોઇડ અથવા PC માટેની અન્ય સંપૂર્ણ સુવિધાઓ માટે અમારી એપ્લિકેશન અજમાવી જુઓ.

વીડિયોડેર માત્ર યુટ્યુબ ડાઉનલોડ કરનાર અને રૂપાંતરક નથી પરંતુ ઘણું બધું છે. વીડિયોડેરની કેટલીક અન્ય સુવિધાઓ પર એક નજર કરો.


નબળા કનેક્શન્સ પર સ્ટ્રીમ કરવાથી તમને પાછા વાળવાનું એક શ્રેષ્ટ સાધન.

હમણાંજ વીડિયોડેર સાથે પ્રારંભ કરો